Betaling

Thuisverpleging

Kelly Vandeputte

 

 

 

Hoe gaat de betaling?

Ik werk via een derdebetalerssysteem. Dit houdt in dat ik rechtstreeks factureer aan de mutualiteit waarbij u aangesloten bent.

 

Daarom heb ik voor alle verpleegkundige zorgen een voorschrift nodig samen met een klevertje van de mutualiteit.

 

Voor hygiënische zorgen wordt er een Katz-schaal opgemaakt die ik bij het eerste bezoek zal evalueren. U hoeft hiervoor niets te doen.